Søke barnehageplass

Austevoll kommune har samordna opptak for alle barnehagar, jamfør Lov og barnehagar §12. Det vil sei at alle må søkja barnehageplass via kommunen sine nettsider. Sjå link under:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/barnehage/soke-endre-og-seie-opp-barnehageplass/

Ta gjerne kontakt med styrar i barnehagen dersom de lurer på noko.

Dersom de ønskjer å besøkja barnehagen er de velkomne, ta kontakt med oss for å avtale tidspunkt.

(for meir informasjon angåande søknad om barnehageplass i Kolbeinsvik barnehage sjå barnehagens vedtekter)