Planleggingsdagar og viktige datoer

I løpet av barnehageåret fom 1. august tom 31. juli året etter, held barnehagen stengt 5 dagar grunna planleggingsdag/kursdag/fagdag for personalet.

Planleggingsdagar barnehageåret 2020/2021:

14. august 2020
7. september 2020
06. november 2020 
29. januar 2020
14. mai 2020
 

Barnehagen følgjer hovudsakleg Austevoll Kommune si skule -og barnehagerute når det gjeld nytt barnehageår og planleggingsdagar. Du finn den på Austevoll kommune si nettside. Sjå link under:

https://www.austevoll.kommune.no/tenester/skule-og-barnehage/ferie-og-fridager/ 

(dersom endring/meir informasjon, sjå barnehagens vedtekter).